“El camino hacia la independencia se va cimentando mediante la seguridad de un acompañamiento de amor, respeto y comprensión”

Rebeca Wild

Zona/Aldea:

Soto Lezkairu / Lezkairu

Responsable/Arduraduna:

Izaskun Reta Erauskin


Prestakuntza profesionala: 

Haurrek eguneroko bizipen eta esperientzien bitartez, jakitera eta ezagutzera bideratzen duen barne jakintza eta indar berezi bat dutelakoan nago. Hau eman dadin, umeek euren gaitasunak. 

osotasunean garatzeko leku apropos bat eskaintzea ezinbestekoa da. Leku bat non prozesu bakoitzaren erritmoa eta desberdintasunak errespetuz bizi eta konfidantzazko zein segurtasunezko egoerak eta espazioak eskaintzen diren.

Non besteekin momentuak eta esperientziak konpartitu ditzaketen baina baita norberaren buruarekin egoteko momentuak ere ematen diren. Non jolasa sormenaren, jakin-minaren eta auto-ezagutzaren motortzat ulertzen den.Azken finean, espazio bat haien bizi-prozesuak naturaltasunez eta presentziaz aurrera eramateko epaiketetatik eta konparazioetatik urrun. Haurtzaroko prozesuetan bidelagun izatearen erronka polit honi gogotsu eta indarrez heltzen diot. Nire hazitxoa ipini nahi dut begirada aldaketa honetan eta gure bizi estiloetan maitasuna eta zainketak sustatzeko bidean.

Formakuntza: Haur Hezkuntzako gradua (musika), Lehen Hezkuntzako gradua (Pedagogia Terapeutikoa), “Educación Activa y Transformadora” Masterra La Semilla Violeta-ren eskutik. Hezkuntza Emozionalareninguruko Masterra. Ezagututako hezkuntza proiektu aktiboeak: El Jardín de Momo (Madril), La Cecilia (Santa Fe, Argentina), La Casita de Rosario (Rosario, Argentina), El Caracol (San Marcos Sierras,Argentina).


Cualificación Profesional:

Confío en que cada niño y niña lleva consigo una sabiduría interior que le mueve a querer saber y conocer a través de sus experiencias. Para que ello se dé es importante ofrecerles un espacio seguro donde exista el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje, crecimiento y desarrollo personal en todos sus aspectos (cognitivo, motriz, emocional y social).

Donde puedan encontrarse con el/la otro/a y también consigo mismos/as. Donde se vivan los procesos, con una mirada sin juicios ni expectativas. Donde se fomente el que no pierdan esa conexión con el ser tan genuina y característica propia de la infancia. En definitiva, donde sus procesos se acompañen desde la presencia, con la libertad de sentir cada emoción desde el más profundo respeto. Afronto mi labor de acompañamiento a la infancia con ilusión, entrega y con la necesidad de aportar mi semilla en este camino de construir un nuevo modelo educativo y social donde se practiquen los cuidados y acompañamientos desde la mirada del respeto, el amor y la libertad.

Formación: Maestra en educación Infantil (música) y Primaria (Pedagogía Terapéutica. Máster en educación Activa y Transformadora por La Semilla Violeta. Máster en Educación Emocional. Periodos de observación en diferentes proyectos de educación alternativa: El Jardín de Momo (Madrid), La Cecilia (Santa Fe, Argentina), La Casita de Rosario (Rosario, Argentina), El Caracol (San Marcos Sierras,Argentina).