“Un ser humano juega solamente cuando es un ser humano en pleno sentido de la palabra y es plenamente un ser humano cuando juega”.           

Schiller 

 

Zona / Aldea: 

Sarriguren

Responsable/Arduraduna:

Irantzu Betelu 


Aupa familias!

Soy Irantzu Betelu, educadora y maestra de Educación Infantil. Hace nueve años comencé mi formación en la primera infancia realizando el grado superior de Educación Infantil y posteriormente la carrera de Educación Infantil, especializándome en el ámbito de Educación Física y Audición y Lenguaje. Estos años he seguido formándome, realizando cursos asociados con Montessori, Pikler, Loris Malaguzzi y/o la inteligencia emocional.  

He trabajado en diferentes escuelas infantiles y asociaciones relacionadas con la infancia, teniendo oportunidad de observar y conocer diferentes espacios y métodos de enseñanza. Esto me lleva a reflexionar sobre la importancia de cómo dar respuesta a los más txikis, considerando esta etapa decisiva para la optimización de su personalidad y autoestima.

Por ello, en casa Izarguren se ofrece un espacio cálido y respetuoso, creando relaciones de confianza y seguridad en grupos reducidos. El objetivo es que los txikis y las familias os sintáis como en casa, estableciendo vínculos personalizados con cada uno de vosotr@s. Creo en el acompañamiento respetuoso, respetando sus tiempos y ritmos. Un espacio donde puedan ser y sentir sin juicios.

En este espacio los materiales naturales y/o reciclados y no estructurados estarán presentes, así como un espacio preparado para favorecer su desarrollo motor, adecuado con suficientes retos. Y por supuesto, en contacto diario (de manera directa) con la naturaleza, favoreciendo la constante exploración del medio a través del juego y la experimentación.

Ofrezco servicio en euskera y castellano.

 


 

Aupa familiak!

Irantzu Betelu naiz, Haur Hezkuntzako hezitzaile eta irakaslea. Duela 9 urte haurtzaroarekin erlazionatutako formakuntza burutzen hasi nintzen; lehenik eta behin Haur Hezkuntzako Goi Maila eginez eta ondoren, Haur Hezkuntzako Gradua, Gorputz Hezkuntzan zein Entzumen eta Mintzairan espezializatuz. Urte hauetan nire formakuntza osatzen jarraitu dut, Montessori, Pikler, Loris Malaguzzi eta/ edo hezkuntza emozionalean espezializatuz.

Haur eskola zein elkarte ezberdinetan lanean ibili naiz, espazio eta hezkuntza metodo ezberdinak behatu zein ezagutzeko aukera izanik. Guzti hau haurtzaroa zein hezkuntza erantzuna ematearen inguruan hausnartzera eramaten nau, haurtzaroa nortasunaren eta autoestimuaren optimizaziorako etapa erabakigarritzat hartuz.

Hori dela eta, Izarguren etxeak espazio goxo eta errespetuzkoa eskaintzen du, errespetuzko erlazioak eraikiz talde laburretan. Helburu nagusiena txikiak eta familiak etxean bezala sentitzea da, bakoitzarekin lotura indibidualizatuak eraikiz. Errespetuzko akonpainamenduan sinesten dut, haien denborak eta erritmoak errespetatuz. Epaiketarik gabe izan eta senti daiteken espazioa.

Espazio honetan material naturalak eta/ edo birziklatuak eta egituratu gabekoak lekua izanen dute, bai eta haien garapen motorraren alde prestaturiko espazioa, beharrezko erronkekin. Eta noski, naturarekin eguneroko kontatu zuzena, jolasaren eta esperimentazioaren bitartez ingurunearen etengabeko esplorazioa bultzatuz.

Zerbitzua euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzen dut.