Tarifas 2022-2023:

Matrícula: 150€

 • Matrícula 2º hermano en el servicio: 0€
 • Matrícula 2º hermano cuando el primero ya no está en servicio: 75€

Coste mensual según horas de servicio:

 • 7 horas: 520 €
 • 7,5 horas: 540 €
 • 8 horas: 560 €
 • Descuento del 10% en la cuota del 2º hermano cuando los 2 coincidan en el servicio.

Horarios 2022-2023:

 • La contratación mínima será de 7 horas.
 • El contrato es por año ( del 1 de septiembre al 31 de agosto) por lo que consta de 12 mensualidades.
 • El horario será de mañana y se concretará con la educadora correspondiente.

2022-2023ko Tarifak:

Matrikula: 150€

 • 2. anai-arrebaren Matrikula lehenengoarekin zerbitzuan: 0€
 • 2. anai-arrebaren matrikula lehenengoa zerbitzuan ez dagoenean: 75€

Hilabeteko kostua zerbitzuaren orduen arabera:

 • 7 ordu: 520 €
 • 7,5 ordu: 540 €
 • 8 ordu: 560 €
 • %10ko beherapena bigarren anai-arrebaren kuotan biak batera zerbitzuan daudenean.

 

2022-2023ko ordutegiak:

  • Gutxienezko kontratazioa 7 ordutakoa izango da.
  • Kontratua urte batetarako izango da ( irailaren lehenengotik abuztuaren 31arte) 12 hileroko kuotez osatuta.
  • Ordutegia goizezkoa izango da eta hezitzailearekin zehaztuko da.