Tarifas 2020-2021:

Matrícula: 125€

 • Matrícula 2º hermano en el servicio: 0€
 • Matrícula 2º hermano cuando el primero ya no está en servicio: 60€

Coste mensual según horas de servicio:

 • 7 horas: 460€
 • 7,5 horas: 480€
 • 8 horas: 500€
 • Descuento del 10% en la cuota del 2º hermano cuando los 2 coincidan en el servicio.

Horarios 2020-2021:

 • La contratación mínima será de 7 horas.
 • El contrato es por año ( del 1 de septiembre al 31 de agosto) por lo que consta de 12 mensualidades.
 • El horario será de mañana y se concretará con la educadora correspondiente.

2020-2021ko Tarifak:

Matrikula: 125€

 • 2. anai-arrebaren Matrikula lehenengoarekin zerbitzuan: 0€
 • 2. anai-arrebaren matrikula lehenengoa zerbitzuan ez dagoenean: 60€

Hilabeteko kostua zerbitzuaren orduen arabera:

 • 7 ordu: 460€
 • 7,5 ordu: 480€
 • 8 ordu: 500€
 • %10ko beherapena bigarren anai-arrebaren kuotan biak batera zerbitzuan daudenean.

 

2020-2021ko ordutegiak:

 • Gutxienezko kontratazioa 7 ordutakoa izango da.
 • Kontratua urte batetarako izango da ( irailaren lehenengotik abuztuaren 31arte) 12 hileroko kuotez osatuta.
 • Ordutegia goizezkoa izango da eta hezitzailearekin zehaztuko da.
 •  

  Tarifas servicio tarde 2020-2021 (1 día de 2 horas por semana,de 18 meses a 6 años):

  • 25€ / día
  • 80€ / mes
  • 220€ / trimestre

  2020-2021ko arratsaldeko Tarifak (Egun batean 2 ordu astero, 18 hilabetetik 6 urtetara):

  • 25€ / eguna
  • 80€ / hilabetea
  • 220€ / hiruhilabetea