“Jugar es actuar, es transformar el mundo en que vivimos, es vivir plenamente, es existir”

 

Prestakuntza profesionala:

7 urte daramatzat gure Elkartean eta Haur Hezitzaile gisa nire lana lehen hiru urteetan haurrak akonpañatzea ere emozionalki da; plastikotasun eta ikaskuntza gehien duen etapa da hau, beraz, nire ikuspegitik, maitasunezko arreta berezia behar duen zainketa eskatzen du, esploratzeko aukerak aberatsak diren espazio seguru batean.

Izakia GAI egiten duen begirada, islada positiboa, ahalduna, aktiboa, errespetuzkoa eta komunikatiboa da. Horrela ikusten ditut haurrak. Halakoak dira. Autonomia eta erritmo aniztasunari  errespetua  funtsezko baloreak dira  niretzat, eta haurren autoestimuan eragiten dute. Horrexegatik, bakoitzak behar duen dosia neurtzen jakitea garrantzitsua da.

SENTIBERRI-n, haurren ikaskuntzak besteekin harremanaren bidez ematen dira TALDE MURRIZTU batean eta modu naturalean, garapen soziala, psikoafektiboa, motorra, kognitiboa eta norberaren kontzientzia hartzen dute arreta begirada eta akonpañamenduarekin.

Jolastea balio bat da, emozio guztiek tokia dute eta Sentiberri, norberaIZAteN deskubritzeko lekua.

Nire formakuntza Haur Hezkuntzari osagarria eta  etengabea da: bi urteko masterra Bilboko Nazioarteko Eskolan Psikomotrizitate Prebentiboko Aucouturier-en ikuspegian oinarritua Bi urteko Pedagogia Sistemikoaren Masterra AzpeitianEneotipoen psikologian murgilpena eta Evania Reichert psikoterapeuta eta idazlearen jarraitzailea.


Cualificación Profesional:

Formo parte de nuestra Asociación desde hace 7 años y mi labor como Educadora Infantil es acompañar también emocionalmente a las niñas y los niños durante sus tres primeros años; etapa con mayor plasticidad y aprendizajes, por lo que requiere de un cuidado atento de afecto, en un espacio seguro y rico en oportunidades de exploración.
La mirada que hace al individuo CAPAZ, es una proyección positiva, competente, activo/a, respetuosa y comunicativa. Así les veo. Así son. La autonomía y el respeto a la diversidad de ritmos, son valores que marcan la diferencia y la autoestima de cada niño/a por lo qué además, hay que saber medir la dosis proporcional a cada uno/a.

En SENTIBERRI, los niños y niñas, adquieren aprendizajes a través de la relación con el/la otr@, en un GRUPO REDUCIDO y de forma espontánea, favorecen el desarrollo social, psicoafectivo, motor, cognitivo y ejercitan consciencia de sí mismo/a bajo la atenta mirada y acompañamiento.

Jugar es un valor, todas las emociones un derecho y Sentiberri, un lugar donde descubrirSER.

Mi formación complementaria a Educadora infantil es continúa: Máster dos años en la Escuela Internacional de Bilbao en Psicomotricidad preventiva Aucouturier Máster de dos años en Pedagogía Sistémica en Azpeitia Introducción en la psicología de los eneatipos y seguidora de la psicoterapeuta y escritora Evania Reichert.

Servicio en euskera.